CT.IN

Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình

CT.IN
 • 157.150 vnđ/m2 ~ 7 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 40 - 120 - 300 m2
 • Hướng: Chưa xác định

ĐẠI DŨNG BUILDING

Bạch Đằng - P.2 - Q.Tân Bình

ĐẠI DŨNG BUILDING
 • 224.500 vnđ/m2 ~ 10 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 30 - 135 m2
 • Hướng: Hướng Nam

ĐÔ MI BUILDING

Thân Nhân Trung, P. 13, Q. Tân Bình

ĐÔ MI BUILDING
 • 179.600 vnđ/m2 ~ 8 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 30 - 100 m2
 • Hướng: Chưa xác định

Á CHÂU BUILDING

Cộng Hòa - P.13 - Q. Tân Bình

Á CHÂU BUILDING
 • 202.050 vnđ/m2 ~ 9 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 100 - 150 - 300 m2
 • Hướng: Chưa xác định

THUẬN VIỆT BUILDING

Hoàng Văn Thụ - P.4 - Q.Tân Bình

THUẬN VIỆT BUILDING
 • 202.050 vnđ/m2 ~ 9 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 30 - 150 - 250 m2
 • Hướng: Chưa xác định

ĐẠI NGUYÊN BUILDING

Cộng Hòa - P.13 - Q.Tân Bình

ĐẠI NGUYÊN BUILDING
 • 202.050 vnđ/m2 ~ 9 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 34 - 47 - 81 m2
 • Hướng: Chưa xác định

THỜI BÁO KINH TẾ

Hoàng Việt - P.4 - Q. Tân Bình

THỜI BÁO KINH TẾ
 • 202.050 vnđ/m2 ~ 9 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 50 - 100 - 200 m2
 • Hướng: Chưa xác định

TPA BUILDING

Trường Sơn - P.2 - Q.Tân Bình

TPA BUILDING
 • 336.750 vnđ/m2 ~ 15 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 53 - 104 - 210 m2
 • Hướng: Chưa xác định

MEKONG TOWER

Cộng Hòa - P. 13 - Q.Tân Bình

MEKONG TOWER
 • 269.400 vnđ/m2 ~ 12 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 48 - 80 - 120 m2
 • Hướng: Chưa xác định

PBS BUILDING

D52 - P.12 - Q.Tân Bình

PBS BUILDING
 • 179.600 vnđ/m2 ~ 8 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 30 - 60 - 90 m2
 • Hướng: Hướng Tây Nam

KICOTRANS

Sông Thao, P.2, Q.Tân Bình

KICOTRANS
 • 224.500 vnđ/m2 ~ 10 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 50 - 200 - 300 m2
 • Hướng: Chưa xác định

HHM BUILDING

Xuân Hồng - P.12 - Q.Tân Bình

HHM BUILDING
 • 179.600 vnđ/m2 ~ 8 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 32 - 53 - 75 m2
 • Hướng: Chưa xác định

HOÀNG VIỆT BUILDING

Hoàng Việt - P.4 - Q.Tân Bình

HOÀNG VIỆT BUILDING
 • 157.150 vnđ/m2 ~ 7 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 78 - 96 m2
 • Hướng: Hướng Tây Nam

SCETPA BUILDING

Cộng Hòa - P.13 - Q.Tân Bình

SCETPA BUILDING
 • 246.950 vnđ/m2 ~ 11 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 50 - 400 - 1000 m2
 • Hướng: Hướng Bắc

HẢI ÂU BUILDING

Trường Sơn - P.2 - Q.Tân Bình

HẢI ÂU BUILDING
 • 336.750 vnđ/m2 ~ 15 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 132 - 227 - 388 m2
 • Hướng: Hướng Nam

TẤT MINH BUILDING

Cộng Hòa - P.13 - Q.Tân Bình

TẤT MINH BUILDING
 • 179.600 vnđ/m2 ~ 8 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 80 - 130 - 210 m2
 • Hướng: Chưa xác định

VINASHIN OFFICE

Nguyễn Văn Trỗi - P.1 - Q.Tân Bình

VINASHIN OFFICE
 • 179.600 vnđ/m2 ~ 8 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 40 - 80 m2
 • Hướng: Chưa xác định

TÒA NHÀ VTC

Cộng Hòa - P.4 - Q.Tân Bình

TÒA NHÀ VTC
 • 157.150 vnđ/m2 ~ 7 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 20 - 150 m2
 • Hướng: Chưa xác định

HOÀNG TRIỀU BUILDING

Phổ Quang - P.2 - Q.Tân Bình

HOÀNG TRIỀU BUILDING
 • 246.950 vnđ/m2 ~ 11 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 70 - 95 - 185 m2
 • Hướng: Chưa xác định

ETOWN 1-2-3 EW

Cộng Hòa - P.13 - Q.Tân Bình

ETOWN 1-2-3 EW
 • 336.750 vnđ/m2 ~ 15 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 75 - 137 - 300 m2
 • Hướng: Chưa xác định

TOÀN CẦU PUMPS

Nguyễn Hiển Lê, P. 13, Q. Tân Bình

TOÀN CẦU PUMPS
 • 134.700 vnđ/m2 ~ 6 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 95 m2
 • Hướng: Chưa xác định

BLUESKY TOWER

Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình

BLUESKY TOWER
 • 314.300 vnđ/m2 ~ 14 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 300 - 450 - 700 m2
 • Hướng: Chưa xác định

GMA BUILDING

Nguyễn Văn Trỗi - P.1 - Q.Tân Bình

GMA BUILDING
 • 246.950 vnđ/m2 ~ 11 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 48 - 110 - 130 m2
 • Hướng: Chưa xác định

BẠCH ĐẰNG OFFICE

Bạch Đằng - P.2 - Q.Tân Bình

BẠCH ĐẰNG OFFICE
 • 157.150 vnđ/m2 ~ 7 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 30 - 60 - 63 m2
 • Hướng: Hướng Nam

GT BUILDING

Nguyễn Thái Bình - P.12 - Q.Tân Bình

GT BUILDING
 • 157.150 vnđ/m2 ~ 7 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 67 m2
 • Hướng: Chưa xác định

ĐƯỜNG CỘNG HÒA

Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình

ĐƯỜNG CỘNG HÒA
 • 202.050 vnđ/m2 ~ 9 usd/m2
 • Đã bao gồm VAT và PQL
 • Diện tích: 35 - 50 - 85 m2
 • Hướng: Chưa xác định

ĐƯỜNG A4

A4 Khu K300 - P.12 - Q.Tân Bình

ĐƯỜNG A4
 • 157.150 vnđ/m2 ~ 7 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 30 - 50 - 130 m2
 • Hướng: Hướng Đông

Liên hệ

Nhân viên tư vấn

phone