INTEL OFFICE | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN PHÚ NHUẬN

  0/5 bình chọn - 0 bình chọn - 32,797 lượt xem

PHAN ĐĂNG LƯU

Phan Đăng Lưu, P.1, Q.Phú Nhuận

PHAN ĐĂNG LƯU
 • 280.625 vnđ/m2 ~ 12.5 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 41,815 – 46,96 – 47,8 m2
 • Hướng: Chưa xác định

TRẦN HUY LIỆU BUILDING

Trần Huy Liệu, P. 8, Phú Nhuận

TRẦN HUY LIỆU BUILDING
 • 269.400 vnđ/m2 ~ 12 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 85 m2
 • Hướng: Chưa xác định

VICTORIA COURT

Huỳnh Văn Bánh, P. 8, Phú Nhuận

VICTORIA COURT
 • 314.300 vnđ/m2 ~ 14 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 34 - 134 - 330 m2
 • Hướng: Chưa xác định

VIETSKY OFFICE BUILDING

Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Phú Nhuận

VIETSKY OFFICE BUILDING
 • 246.950 vnđ/m2 ~ 11 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 40 - 85 m2
 • Hướng: Chưa xác định

GOLDEN BEE BUILDING

Nguyễn Kiệm, P. 2, Q.Phú Nhuận

GOLDEN BEE BUILDING
 • 280.625 vnđ/m2 ~ 12.5 usd/m2
 • Chưa bao gồm VAT
 • Diện tích: 90 – 150 – 200 m2
 • Hướng: Chưa xác định

PHAN XÍCH LONG BUILDING

Phan Xích Long, P. 2, Phú Nhuận

PHAN XÍCH LONG BUILDING
 • 269.400 vnđ/m2 ~ 12 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 450 m2
 • Hướng: Chưa xác định

PHAN ĐĂNG LƯU

Phan Đăng Lưu, P.1, Q.Phú Nhuận

PHAN ĐĂNG LƯU
 • 280.625 vnđ/m2 ~ 12.5 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 41,815 – 46,96 – 47,8 m2
 • Hướng: Chưa xác định

VINALINES BUILDING

Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. Phú Nhuận

VINALINES BUILDING
 • 269.400 vnđ/m2 ~ 12 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 66 m2
 • Hướng: Chưa xác định

NHẤT NGHỆ BUILDING

Hoàng Văn Thụ, P. 15, Phú Nhuận

NHẤT NGHỆ BUILDING
 • 208.785 vnđ/m2 ~ 9.3 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 20 - 35 - 100 m2
 • Hướng: Chưa xác định

VTC ONLINE BUILDING

Đặng Thai Mai, P. 7, Q. Phú Nhuận

VTC ONLINE BUILDING
 • 202.050 vnđ/m2 ~ 9 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 32 - 50 m2
 • Hướng: Chưa xác định

AGRIBANK BUILDING

Nguyễn Văn Trổi, P. 8, Q. Phú Nhuận

AGRIBANK BUILDING
 • 291.850 vnđ/m2 ~ 13 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 20 - 70 - 200 m2
 • Hướng: Chưa xác định

ELILINK BUILDING

Phan Xích Long, P. 3, Q. Phú Nhuận

ELILINK BUILDING
 • 246.950 vnđ/m2 ~ 11 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 58 - 60 m2
 • Hướng: Hướng Bắc

LUTACO BUILDING

Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. Phú Nhuận

LUTACO BUILDING
 • 291.850 vnđ/m2 ~ 13 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 60 - 195 m2
 • Hướng: Chưa xác định

NGUYỄN VĂN TRỖI

Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Phú Nhuận

NGUYỄN VĂN TRỖI
 • 168.375 vnđ/m2 ~ 7.5 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 40 – 60 – 80 m2
 • Hướng: Chưa xác định

NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH

Phan Xích Long, P. 7, Q. Phú Nhuận

NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH
 • 179.600 vnđ/m2 ~ 8 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 18 - 24 m2
 • Hướng: Chưa xác định

ARIANG BUILDING

Trần Huy Liệu, P. 8, Q. Phú Nhuận

ARIANG BUILDING
 • 314.300 vnđ/m2 ~ 14 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 180 m2
 • Hướng: Chưa xác định

BAFFLES BUILDING

Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Phú Nhuận

BAFFLES BUILDING
 • 190.825 vnđ/m2 ~ 8.5 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 5500 m2
 • Hướng: Chưa xác định

SAPHIRE TOWER

Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Phú Nhuận

SAPHIRE TOWER
 • 202.050 vnđ/m2 ~ 9 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 5000 m2
 • Hướng: Chưa xác định

MINH PHÚC OFFICE

Phan Đăng Lưu, P. 2, Q. Phú Nhuận

MINH PHÚC OFFICE
 • 291.850 vnđ/m2 ~ 13 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 90 m2
 • Hướng: Chưa xác định

HÀ PHAN BUILDING

Phan Xích Long, P. 2, Phú Nhuận

HÀ PHAN BUILDING
 • 359.200 vnđ/m2 ~ 16 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 300 m2
 • Hướng: Chưa xác định

IN THANH NIÊN

Trần Huy Liệu, P. 12, Q.Phú Nhuận

IN THANH NIÊN
 • 336.750 vnđ/m2 ~ 15 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 60 - 180 - 246 m2
 • Hướng: Chưa xác định

LA BUILDING

Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q Phú Nhuận

LA BUILDING
 • 314.300 vnđ/m2 ~ 14 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 70 - 190 m2
 • Hướng: Chưa xác định

M-STAR BUILDING

Phan Đăng Lưu, P. 7, Q. Phú Nhuận

M-STAR BUILDING
 • 336.750 vnđ/m2 ~ 15 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 90 - 180 m2
 • Hướng: Chưa xác định

NAM GIAO BUILDING

Phan Xích Long, P.1, Q.Phú Nhuận

NAM GIAO BUILDING
 • 381.650 vnđ/m2 ~ 17 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 80 – 120 – 111 m2
 • Hướng: Chưa xác định

ONG & ONG BUILDING

Phan Xích Long, P.1, Q.Phú Nhuận

ONG & ONG BUILDING
 • 246.950 vnđ/m2 ~ 11 usd/m2
 • Đã bao gồm VAT và PQL
 • Diện tích: 60 – 90 m2
 • Hướng: Chưa xác định

Liên hệ

Nhân viên tư vấn

phone