CAO ỐC ĐINH LỄ

Hoàng Diệu - P.12 - Q.4

CAO ỐC ĐINH LỄ
 • 314.300 vnđ/m2 ~ 14 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 50 - 120 - 289 m2
 • Hướng: Chưa xác định

REE TOWER

Đoàn Văn Bơ - P.12 - Q.4

REE TOWER
 • 381.650 vnđ/m2 ~ 17 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 180 - 297 - 800 m2
 • Hướng: Chưa xác định

H3 HOÀNG DIỆU

Hoàng Diệu, P.12, Quận 4

H3 HOÀNG DIỆU
 • 359.200 vnđ/m2 ~ 16 usd/m2
 • Đã bao gồm VAT và PQL
 • Diện tích: 100 - 260 - 450 m2
 • Hướng: Chưa xác định

TRADINCORP BUILDING

Lê Quốc Hưng, P.12, Q.4

TRADINCORP BUILDING
 • 359.200 vnđ/m2 ~ 16 usd/m2
 • Đã bao gồm VAT và PQL
 • Diện tích: 100 - 260 - 450 m2
 • Hướng: Chưa xác định

ĐƯỜNG HOÀNG DIỆU

Hoàng Diệu, P.12, Q.4

ĐƯỜNG HOÀNG DIỆU
 • 134.700 vnđ/m2 ~ 6 usd/m2
 • Đã bao gồm VAT và PQL
 • Diện tích: 30 - 70 m2
 • Hướng: Chưa xác định

KHÁNH HỘI 1 BUILDING

Bến Văn Đồn - P.1 - Q.4

KHÁNH HỘI 1 BUILDING
 • 134.700 vnđ/m2 ~ 6 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 155 m2
 • Hướng: Chưa xác định

KHÁNH HỘI 2 BUILDING

Bến Vân Đồn - P.1 - Q.4

KHÁNH HỘI 2 BUILDING
 • 202.050 vnđ/m2 ~ 9 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 45 - 70 m2
 • Hướng: Chưa xác định

TÒA NHÀ NAM VIỆT

Bến Vân Đồn, P.9, Q.4

TÒA NHÀ NAM VIỆT
 • 179.600 vnđ/m2 ~ 8 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 25 - 40 m2
 • Hướng: Hướng Tây Bắc

TÒA NHÀ HẢI HƯƠNG

Lê Quốc Hưng, P.12, Q.4

TÒA NHÀ HẢI HƯƠNG
 • 224.500 vnđ/m2 ~ 10 usd/m2
 • Đã bao gồm VAT và PQL
 • Diện tích: 30 - 35 m2
 • Hướng: Chưa xác định

HOÀNG DIỆU BUILDING

Hoàng Diệu - P.6 - Q.4

HOÀNG DIỆU BUILDING
 • 157.150 vnđ/m2 ~ 7 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 75 - 110 m2
 • Hướng: Chưa xác định

LÊ QUỐC HƯNG

Lê Quốc Hưng, P.12, Q.4

LÊ QUỐC HƯNG
 • 269.400 vnđ/m2 ~ 12 usd/m2
 • Đã bao gồm VAT và PQL
 • Diện tích: 33 - 38 m2
 • Hướng: Chưa xác định

TUYẾT TÂM

Lê Quốc Hưng, p.12, Quận 4

TUYẾT TÂM
 • 179.600 vnđ/m2 ~ 8 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 40 m2
 • Hướng: Chưa xác định

ĐOÀN NHƯ HÀI

Đoàn Như Hài, P.12, Q.4

ĐOÀN NHƯ HÀI
 • 224.500 vnđ/m2 ~ 10 usd/m2
 • Đã bao gồm VAT và PQL
 • Diện tích: 20 - 40 m2
 • Hướng: Chưa xác định

THUY ANH OFFICE

Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4

THUY ANH OFFICE
 • 179.600 vnđ/m2 ~ 8 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 12 - 18 m2
 • Hướng: Hướng Tây Bắc

VENUS BUILDING

Đoàn Như Hài, P.12, Q.4

VENUS BUILDING
 • 202.050 vnđ/m2 ~ 9 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 70 - 100 - 140 m2
 • Hướng: Chưa xác định

NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4

NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
 • 134.700 vnđ/m2 ~ 6 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 32 - 38 - 45 m2
 • Hướng: Chưa xác định

KHÁNH HỘI 1 BUILDING

Bến Vân Đồn, P.2, Q.4

KHÁNH HỘI 1 BUILDING
 • 202.050 vnđ/m2 ~ 9 usd/m2
 • Đã bao gồm VAT và PQL
 • Diện tích: 250 - 300 - 500 m2
 • Hướng: Chưa xác định

PHÚC HƯNG OFFICE

Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4

PHÚC HƯNG OFFICE
 • 157.150 vnđ/m2 ~ 7 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 25 - 35 - 40 m2
 • Hướng: Chưa xác định

Đang cập nhật

Đang cập nhật

 • 0 vnđ/m2 ~ usd/m2
 • Đang cập nhật
 • Diện tích: Đang cập nhật
 • Hướng: Đang cập nhật

COPAC SQUARE

Tôn Đản - P.13 - Q.4

COPAC SQUARE
 • 224.500 vnđ/m2 ~ 10 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 58 - 245 - 424 m2
 • Hướng: Chưa xác định

LỘC THIÊN ÂN

Lê Quốc Hưng, P.12, Q.4

LỘC THIÊN ÂN
 • 179.600 vnđ/m2 ~ 8 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 20 - 35 - 38 m2
 • Hướng: Hướng Nam

TRƯỜNG DŨNG BUILDING

Hoàng Diệu, P.12, Q.4

TRƯỜNG DŨNG BUILDING
 • 179.600 vnđ/m2 ~ 8 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 28 - 46 m2
 • Hướng: Chưa xác định

SAIGON PORT

Nguyễn Tất Thành - P.12 - Q.4

SAIGON PORT
 • 336.750 vnđ/m2 ~ 15 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 100 - 300 - 625 m2
 • Hướng: Chưa xác định

Liên hệ

Nhân viên tư vấn

phone